Archiv výzev

Již skončené výzvy

Aplikace

Dotace až 70 % na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

Uzavřeno
DELTA 2

Dotace pro podniky a výzkumné organizace na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu.

Uzavřeno
Digitální podnik

Dotace až 60 % na digitální transformaci vašeho podniku. Pořiďte moderní logistické a skladové technologie, zlepšete kybernetickou bezpečnost či rozvíjejte vnitropodnikovou konektivitu.

Uzavřeno
Dokončení inventarizace a odstranění ekologické zátěže

Dotace až 85 % na realizaci průzkumných prací a analýzy rizik.

Uzavřeno
Doprava 2020+

Dotace nejen pro podniky a výzkumné organizace na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v oblasti digitalizace dopravy.

Uzavřeno
GAMA 2

Dotace až 1 mil. Kč na projekty malých a středních firem vedoucí ke komercializaci inovačních řešení či ověření technologické a ekonomické životaschopnosti průmyslové inovace.

Uzavřeno
Inovace

Dotace až 45 % na produktové, procesní, organizační a marketingové inovace.

Uzavřeno
Inovační poptávka veřejného sektoru

Dotace pro Prahu na stimulaci inovační poptávky veřejného sektoru skrze inovační partnerství.

Uzavřeno
Investice do zemědělských podniků

Dotace 50% pro zemědělce na investice do zemědělských produktů.

Uzavřeno
Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Dotace na vznik a rozvoj sociálních služeb, komunitních center a sociálního bydlení v Praze.

Uzavřeno
Posílení biodiverzity

Dotace na předcházení, minimalizaci a nápravu škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů.

Uzavřeno
Potenciál

Dotace 50 % na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Uzavřeno
Prostředí pro život

Dotace až 80 % na vědecko-výzkumné projekty věnující se zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění řízení a regulace v oblasti životního prostředí.

Uzavřeno
THÉTA

Dotace až 90 % na výzkum, vývoj a inovace v oblasti energetiky.

Uzavřeno
TREND Nováčci

Dotace až 80 % pro podniky a výzkumné organizace na tvorbu novým prototypů, funkčních vzorků či třeba softwaru. 

Uzavřeno
Úspory energie

Dotace až 50% na opatření vedoucí k úspoře konečné spotřeby energie malých, středních i velkých podniků.

Uzavřeno
Zahájení činnosti mladých zemědělců

Dotace na zahájení činnosti mladých zemědělců.

Uzavřeno
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Dotace na zahájení činnosti mladých zemědělců.

Uzavřeno
Odesílání...