Prostředí pro život: Partnerství pro biodiverzitu

Dotace až 85 % na aplikovaný výzkum v oblasti biodiverzity a ochrany ekosystémů.

Uzavřeno
TAČR: Partnerství pro biodiverzitu

Z dotačního titulu lze financovat:

Aplikovaný výzkum (což zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci) s výsledky využitelnými v podmínkách Česka.

Výzva se zaměřuje na oblast biodiverzity a ochrany ekosystémů.

Podporovanými výsledky/výstupy jsou: 

 • P – patent
 • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek
 • R – software
 • NmetS, NmetC, NmetA – metodika
 • Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem 
 • Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence MŽP
 • Vsouhrn – výzkumná zpráva
 • Zpolop, Ztech – poloprovoz, ověřená technologie
 • S – specializovaná veřejná databáze
 • Jimp, JSC, Jost – recenzovaný odborný článek
 • B – odborná kniha
 • C – kapitola v odborné knize
 • Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem
 • M – uspořádání konference
 • O – ostatní výsledky 

Způsobilými výdaji jsou:

 • osobní náklady
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady (odpisy, ochrana duševního vlastnictví, provozní náklady, cestovné)
 • nepřímé náklady
 • stipendia

Kontakt

Základní informace

do 30.11.2021

příjem žádostí

Aplikovaný výzkum s výsledky využitelnými v podmínkách ČR

na co lze čerpat

Podniky, výzkumné organizace, organizační složky státu

kdo může čerpat

až 85 %, max. 300 000 €

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 85 % na aplikovaný výzkum v oblasti biodiverzity a ochrany ekosystémů.
Odesílání...