ENERG ETS - Modernizace zdrojů a technologií (malé projekty)

Dotace až 75 % na modernizaci zdrojů energie a změny konfigurací výrobních nebo zpracovatelských zařízení.

Uzavřeno
Modernizační fond - ENERG ETS dotace

Z dotačního titulu lze financovat:

V rámci výzvy budou podpořeny projekty věnující se:

 • Modernizaci (rekonstrukci nebo náhradě) zdroje energie, včetně souvisejících rozvodů energie, vedoucí ke zvýšení jeho účinnosti a tím ke snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů, či snížení emisí CO2.
 • Změnám konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení, jejichž cílem je snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů a snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu.

Podporu lze získat například na:

 • Vodíkové aplikace
  • pořízení elektrolyzéru nebo jiných technologií výroby tzv. zeleného vodíku
  • technologie pro zpracování, transport a využití vodíku v energetice, dopravě nebo průmyslové výrobě (např. akumulace energie, palivové články, spalování vodíku nebo syntetických vodíkových paliv, náhrada procesních emisí využitím vodíku, technologie konverze vodíku pro snazší manipulaci apod.)
  • podpora na výrobu obnovitelného vodíku, kam patří i elektrolyzéry připojené do sítě, které uzavřely dohody o nákupu obnovitelné energie s hospodářskými subjekty produkujícími obnovitelnou elektrickou energii
 • Zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií
  • instalace systémů měření a regulace
  • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie
  • implementace energetického managementu
 • Snížení energetické náročnosti budov
 • Instalace fotovoltaických elektráren včetně související akumulace vyrobené energie a ostatních nepalivových obnovitelných zdrojů energie

Výše podpory: 

Míra podpory je stanovena v rozmezí 30–75 % (vždy podle typu žadatele, velikosti podniku a regionu). Výše podpory může být max. 15 mil. EUR (dle kurzu Evropské centrální banky ke dni vydání rozhodnutí).

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Kontakt

Základní informace

Do 30. 6. 2023

příjem žádostí

Vodíkové aplikace, snížení energetické náročnosti budov, instalace fotovoltaických elektráren

na co lze čerpat

až 75 %

kolik může projekt získat

Subjekty provozující zařízení v EU ETS na území Česka

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 75 % na modernizaci zdrojů energie a změny konfigurací výrobních nebo zpracovatelských zařízení.
Odesílání...