eGovernment

Dotace pro obce, kraje či státní organizace na rozvoj eGovermentu. 

Uzavřeno
IROP Dotace eGoverment

8., 9., 10. výzva

Z dotačního titulu lze financovat:

 • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy;
 • Rozšíření propojeného datového fondu;
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace;
 • Publikace dat veřejné správy jako OpenData;
 • Vytvoření eGovernment cloud;
 • Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity;
 • Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace);
 • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy

Kolik budete moci získat?

Bude upřesněno. Míra podpory a limity způsobilých výdajů v dřívějších obdobích.

 • Například výzva eGovernment měla podporu pro státní organizace:
  • 80,863 % Evropský fond pro regionální rozvoj;
  • 19,137 % státní rozpočet.
 • Minimální výše způsobilých výdajů 1 mil. Kč a maximální neomezena.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • státní organizace;
 • kraje;
 • obce;
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi; státní podniky
 • hlavní město Praha; městské části hl. m. Prahy; organizace zřizované nebo zakládané hl. m. Prahou / městskými částmi hl. m. Prahy

Kontakt

Základní informace

Bude upřesněno

příjem žádostí

Elektronizace služeb veřejné správy, OpenData atp.

na co lze čerpat

Bude upřesněno

kolik může projekt získat

Obce, kraje, státní organizace...

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace pro obce, kraje či státní organizace na rozvoj eGovermentu. 
Odesílání...