RES+ - Komunální FVE pro velké obce

Dotace 75 % pro velké obce na instalaci fotovoltaických elektráren na veřejných budovách s výkonem do 1 MWp.

Uzavřeno
Dotace RES+ - Komunální FVE pro velké obce

Z dotačního titulu lze financovat:

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, umístěných na území žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele

Společně s podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Přímé realizační výdaje
 • Projektová příprava
 • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP
 • Vícepráce
 • Propagační opatření
 • Daň z přidané hodnoty
 • Pohledávky
 • Dvojí financování

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Kontakt

Základní informace

DO 15. 3. 2023

příjem žádostí

INSTALACE NOVÝCH FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN (DO 1 MWP)

na co lze čerpat

Odvíjí se od instalovaném výkonu, kapacitě akumulace či výkonosti elektrolyzéru

kolik může projekt získat

Obce, městské obvody, městské části

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace 75 % pro velké obce na instalaci fotovoltaických elektráren na veřejných budovách s výkonem do 1 MWp.
Odesílání...