Znečištění ovzduší

Dotace nejen na pořízení a modernizaci systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů. Výzva č. 13.

Uzavřeno
Dotace - Znečištění ovzduší

Z výzvy bude možné financovat:

 • Pořízení a modernizaci systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů
 • Pořízení a modernizaci systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší
 • Pořízení a náhradu monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek včetně pořízení on-line systémů k jejich prezentaci

Výše podpory:

Alokace na schválené projekty je 150 mil. Kč.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prah

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

 

Kontakt

Základní informace

Do 31. 7. 2023

příjem žádostí

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace nejen na pořízení a modernizaci systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů. Výzva č. 13.
Odesílání...