Aplikace

Dotace až 25-85% na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve firmách.

Uzavřeno
Dotace Aplikace: Realizace výzkumu a vývoje

Z dotačního titulu lze financovat:

  • realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Projekt odůvodněně předpokládá dosažení alespoň jednoho z podporovaných výsledků výzkumu a vývoje (poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, software).

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

  • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu,
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu,
  • náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV vyité výlučně pro účely projektu,
  • náklady na materiál a komponenty,
  • paušální náklady (dodatečné režijní náklady a ostatní provozní náklady).

Výše podpory: 

Míra podpory je stanovena v rozsahu 35 až 80 % v závislosti na velikosti podniku a kategorii činnosti. Pro výzkumné organizace v režimu podpory nezakládající veřejnou podporu je míra podpory stanovena na 85 %. Míra podpory celkem za projekt může být max. 70 %. Výše dotace je stanovena v rozmezí 2-125 mil. Kč

kategorie činnosti

malý podnik

střední podnik

velký podnik

Průmyslový výzkum

70 %

60 %

50 %

Experimentální vývoj

45 %

35 %

25 %

V případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia, je maximální míra veřejné podpory podle kategorie podporovaných aktivit a velikosti podniku následující:

kategorie činnosti

malý podnik

střední podnik

velký podnik

Průmyslový výzkum

80 %

75 %

65 %

Experimentální vývoj

60 %

50 %

40 %

 

kategorie činnosti

organizace pro výzkum a šíření znalostí

podpora nezakládající veřejnou podporu

Průmyslový výzkum

85 %

Experimentální vývoj

85 %

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Kontakt

Základní informace

Do 28. 02. 2023

příjem žádostí

realizace výzkumu a vývoje

na co lze čerpat

až 85 %, max. 125 mil. Kč

kolik může projekt získat

malý, střední a velký podnik, výzkumné organizace

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 25-85% na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve firmách.
Odesílání...