Zdroje pitné vody

Dotace 70 % pro obce na realizaci či regeneraci stávajících zdrojů energie a instalaci nezbytné technologie. 

Uzavřeno
Dotace - Zdroje pitné vody

Z dotačního titulu lze financovat:

 • Realizaci nových nebo regeneraci/intenzifikaci stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizaci nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.).
 • Instalaci nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Projektová příprava maximálně do výše 10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů
 • Stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt, které jsou nezbytné pro jeho
  úspěšnou realizaci včetně výdajů na realizaci opatření spojených s průzkumným vrtem
 • Publicita projektu dle čl. 15 této výzvy, maximálně však 10 000 Kč

Výše podpory:

 • Výše podpory se bude pohybovat od 200 tis. do 3 mil. Kč.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 • Zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

Kontakt

Základní informace

Do 31.12.2023

příjem žádostí

Realizace/regenerace zdrojů vody

na co lze čerpat

70 %, až 3 mil. Kč.

kolik může projekt získat

Obce, svazky obcí

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace 70 % pro obce na realizaci či regeneraci stávajících zdrojů energie a instalaci nezbytné technologie. 
Odesílání...