Investice do zemědělských podniků

Dotace na investice do zemědělských podniků.

Uzavřeno

Lze financovat:

Stavby a technologie sloužící pro živočišnou výrobu, stavby a technologie sloužící pro rostlinnou a školkařskou výrobu, nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, náklady spojené s přípravou a realizací projektu.

V rámci výběru projektů budou preferovány zejména projekty, které budou zaměřeny na vybrané druhy výroby, investic a komodit, inovativní projekty, projekty zaměřené na zlepšení welfare zvířat, nebo projekty žadatelů, kteří zpracovávají vlastní produkci. Na oblast welfare zvířat (zejména na přeměnu klecových CS 636 CS chovů nosnic na alternativní technologie a na přeměnu individuálních porodních klecí v chovech prasnic) bude určeno minimálně 10 % rozpočtu intervence (tj. cca 40 mil. EUR celkových veřejných výdajů).

Výše podpory: 

  • 40 % způsobilých výdajů
  • Míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro zemědělce podnikající v ekologickém zemědělství
  • Maximální míra podpory až 60 % způsobilých výdajů
  • Maximální částka dotace činí 30 000 000 Kč

Žadatel:

  • Zemědělský podnikatel, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
  • Skupina zemědělců, tj. korporace, jejímiž členy jsou výhradně zemědělští prvovýrobci a předmětem její činností je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.
  • Příjemcem nemůže být organizace producentů, sdružení organizací producentů nebo mezioborová organizace.

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Možnosti financování

Pro více informací o možnostech financování UniCredit Leasing nám neváhejte zanechat váš kontakt a my se vám co nejdříve ozveme. 

 

 

 

Kontakt

Základní informace

Do 12. 9. 2023

příjem žádostí

Stavby a technologie

na co lze čerpat

40 %, max. 30 mil. Kč

kolik může projekt získat

Zemědělský podnikatel

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na investice do zemědělských podniků.
Odesílání...