Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Dotace na vznik a rozvoj sociálních služeb, komunitních center a sociálního bydlení v Praze.

Uzavřeno
Dotace Praha: sociální služby, komunitní život a sociální bydlení

Z dotačního titulu lze financovat:

Ve výzvě jsou podporovány následující aktivity:

  • Podpora sociálních služeb - vznik sociálních služeb, rozvoj sociálních služeb
  • Podpora aktivizace komunitního života -  vznik kulturně komunitních center
  • Podpora sociálního bydlen - vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení.

Způsobilými výdaji jsou:

  • rekonstrukce a modernizace objektů (vč. nezbytných demolic, technické infrastruktury, technického zařízení budov a ploch)
  • nákup nemovitého majetku,
  • nákup nového či použitého zařízení a vybavení (vč. nákupu a instalace technologií),
  • pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (např.: licence).

Pozor, ve skupině aktivit C není podporováno pořízení bytů sociálního bydlení formou výstavby ani nákupu - výdaje spojené s výstavbou a/či nákupem bytů nejsou způsobilé!!!

Míra spolufinancování

  • NNO - 0 %
  • Veřejná instituce - 10-15 %

Kde je možné projekt realizovat?

Území hl. m. Prahy

Kontakt

Základní informace

23.6.2021

příjem žádostí

vznik a rozvoj soc. služeb, komunitních center, soc. bydlení

na co lze čerpat

NNO, VEŘEJNÉ INSTITUCE

kdo může čerpat

až 100 %, až 50 mil. kč

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na vznik a rozvoj sociálních služeb, komunitních center a sociálního bydlení v Praze.
Odesílání...