Inovace

Dotace až 60 % na produktové a procesní inovace v malých, střední i velkých podnicích. 

Uzavřeno
Dotace: Produktové a procesní inovace

Z dotačního titulu lze financovat:

  • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace),
  • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).

Projekt má přímou vazbu na ukončené výsledky VaV, které dosahují minimální úrovně TRL 5, tj. technologie ověřena v relevantním prostředí (v případě klíčových umožňujících technologií ověřena v průmyslově relevantním prostředí).

Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy.

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

  • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti,
  • stavby (max. 20 % z celkových způsobilých výdajů na technologie),
  • technologie,
  • software a data (celkové náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku max. 50 % celkových způsobilých investičních výdajů).

Výše podpory: 

Míra podpory se odvíjí od velikosti podniku a regionu. Výše dotace může dosahovat 1-40 mil. Kč.

Region

Malý podnik

Střední podnik

Velký podnik (do 499 zaměstnanců)

Severozápad

60 %

50 %

40 %

Severovýchod

50 %

40 %

30 %

Střední Morava

50 %

40 %

30 %

Moravskoslezsko

50 %

40 %

30 %

Střední Čechy – Rakovník, Kladno, Mělník

45 %

35 %

25 %

Střední Čechy – Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná Hora

40 %

30 %

20 %

Jihozápad – Plzeň-sever, Tachov

45 %

35 %

25 %

Jihozápad – Rokycany, Plzeň, Plzeň-Jih, Domažlice, Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov

40 %

30 %

20 %

Jihovýchod

40 %

30 %

20 %

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Kontakt

Základní informace

Do 30. 11. 2022

příjem žádostí

produktové a procesní inovace

na co lze čerpat

až 60 %, max. 40 mil. Kč

kolik může projekt získat

Malý, střední a velký podnik

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 60 % na produktové a procesní inovace v malých, střední i velkých podnicích. 
Odesílání...