ENERGov - Energetické úspory veřejných budov na území hl. m. Prahy

Dotace na zavádění úsporných opatření u budov veřejného sektoru na území hl. m. Prahy. Snižujte spotřebu vody, využívejte větší množství obnovitelných zdrojů, zvyšujte adaptabilitu budov na změnu klimatu.

Uzavřeno
ENERGov - Energetické úspory veřejných budov na území hl. m. Prahy

Z dotačního titulu lze financovat:

Ve výzvě budou podpořena opatření, která povedou ke snížení konečné spotřeby energie, úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů a opatření zvyšující využití obnovitelných zdrojů energie. 

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov
 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů)
 • Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod)
 • Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 

Podpora může být poskytnuta i na projektovou přípravu projektu, činnost odborného a technického dozoru a BOZP a povinnou publicitu.

Výše podpory:

 • Výše dotace je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření podle stupně rozsahu renovace budovy
 • Na výzku je aktuálně alokováno 1,5 mld. Kč

Žadatelé:

 • Městské části hlavního města Prahy
 • Obce a dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Organizační složky státu
 • Veřejné instituce a výzkumné organizace
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Národní podnik
 • Obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území hl. m. Prahy

Kontakt

Základní informace

Do 29. 2. 2024

příjem žádostí

Snížení energetické náročnosti veřejných budov...

na co lze čerpat

MČ, obce, kraje...

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na zavádění úsporných opatření u budov veřejného sektoru na území hl. m. Prahy. Snižujte spotřebu vody, využívejte větší množství obnovitelných zdrojů, zvyšujte adaptabilitu budov na změnu klimatu.
Odesílání...