Podnikové vzdělávání

Dotace 95 % na další profesní vzdělávání zaměstnanců (s důrazem na osoby ve věku 55 let a více).

Uzavřeno

Z dotačního titulu lze financovat:

 • Profesní vzdělávání zaměstnanců - realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let. Podporované jsou např. kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání.

Výše podpory:

 • Míra podpory 95 % pro evidované právnické osoby 
 • Míra podpory u ostatních oprávněných žadatelů je max. 76,7 % 
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000,- Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000,- Kč
 • Alokace výzvy: 1 000 000 000,- Kč

Kdo může žádat o dotaci?

Profesní a podnikatelská sdružení, která splňují následující podmínky:

 • osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ),
 • osoba, která má aktivní datovou schránku,
 • osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj. dle odstavce „Subjekty, jež se nemohou účastnit výzvy“,
 • žadatel musí k datu vyhlášení výzvy prokazatelně existovat minimálně jeden rok (týká se pouze evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí),
 • partnerství pro danou výzvu není relevantní.

Definice jednotlivých oprávněných žadatelů:

 • Obchodní korporace:
  • obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení;
  • družstva – družstvo, evropská družstevní společnost,
 • Státní podnik
 • Státní organizace 
 • OSVČ 
 • Evidované právnické osoby

Kde je možné projekt realizovat?

Česko

Kontakt

Základní informace

Do 16. 6. 2023

Příjem žádostí

Vzdělávací kurzy

Na co lze čerpat

95 %, až 6 mil. Kč

Kolik může projekt získat

Profesní a podnikatelská sdružení

Kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace 95 % na další profesní vzdělávání zaměstnanců (s důrazem na osoby ve věku 55 let a více).
Odesílání...