Dotace na asistenční vouchery hl. m. Prahy

Asistenční vouchery na podporu inovačních projektů v Praze. 

Uzavřeno
Asistenční vouchery hl. m. Prahy

Z dotačního titulu lze financovat:

V rámci dotačního programu jsou poskytovány účelové neinvestiční dotace veřejnoprávním i soukromoprávním subjektům na přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru strategické intervence ve formě investičních voucherů. 

Specifikace výše podpory

  • Míra podpory je stanovena na 90 % a na jeden projektový záměr je alokováno 100-900 tis. Kč. 

Kdo může žádat o dotaci?

  • výzkumná instituce
  • vysoká škola
  • firma/podnik
  • veřejná správa
  • samospráva

Pouze však ty z hlavního města Prahy.

Doplňující informace

  • Uchazeč je povinen před podáním žádosti o dotaci konzultovat svůj projektový záměr s RIS3 developerem.
  • Dotační program je vyhlašován hl. m. Prahou ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii).
  • Finančně se na programu podílí Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Magistrát hl. města Prahy.

 

Kontakt

Základní informace

do 31. 5. 2022

příjem žádostí

asistenční vouchery

na co lze čerpat

výzkumné organizace, VŠ, firmy...

kdo může čerpat

90 %, až 900 tis. Kč

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Asistenční vouchery na podporu inovačních projektů v Praze. 
Odesílání...