Dotace na poradenské služby pro MSP

Malé a střední podniky mají šanci získat dotaci až 50 % na nákup poradenských služeb. Nově i na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků.

Uzavřeno
Dotace na nákup poradenských služeb

Z dotačního titulu lze financovat:

Dotace půjdou na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové podniky s cílem přispět k rozvoji podnikatelských aktivit a konkurenceschopnosti MSP:

  • Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.). Počet typů certifikátů, resp. počet poradenských služeb, které pro získání různých typů certifikátů v rámci jednoho projektu žadatel čerpal, nebyl omezen. Výstupem projektu musí být certifikát, který žadatel předkládá nejpozději do konce udržitelnosti projektu. V případě, že nedojde ke splnění podmínky získání certifikátu, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 100 %.
  • Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků. Výstupem projektu bude buď získání značky Odpovědného hospodaření s vodou na základě zpracování hodnocení OHV podle metodiky Ministerstva životního prostředí anebo provedení doporučených návrhů opatření dle Metodiky pro dosažení hospodárnějšího užívání vod v podniku. Doklady prokazující splnění alespoň jednoho z těchto požadovaných výstupů žadatel předloží nejpozději do konce udržitelnosti projektu. V případě, že nebude doložen požadovaný výstup, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 50 %.

Pozor, podporovány budou poradenské služby poskytované přímo externími poradci oprávněnými k této činnosti podle platných právních předpisů!

Způsobilými výdaji jsou:

  • Nákup externích poradenských služeb, které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) a zpracování výstupu ve formě technické dokumentace (či jiného dokumentu obdobného charakteru, např. posudek, studie, návrh řešení, systémové řešení).
  • Nákup externích poradenských služeb zaměřených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků. 

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka mimo území hl. m. Prahy. Rozhodující je místo fyzické realizace, nikoliv sídlo firmy.

Kontakt

Základní informace

do 31. 12. 2021

příjem žádostí

nákup poradenských služeb

na co lze čerpat

malé a střední podniky

kdo může čerpat

až 50 %, 50 tis.-1 mil. Kč

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 50 % pro malé a střední podniky na nákup poradenských služeb. Nově i na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků.
Odesílání...