Technologické platformy

Dotace až 75 % pro malé, střední i velké podniky na rozvoj činností technologických platforem.

Uzavřeno
Dotace OP TAK: Technologické platformy

Z dotačního titulu lze financovat:

  • Vytvoření Akčního plánu pro digitální a zelenou transformaci průmyslu.
  • Navázání hlubší spolupráce technologických platforem (TP) na evropské úrovni.
  • Koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizon Europe a dalších evropských programů.

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

  • osobní náklady
  • HW a SW
  • služby poradců, expertů a studie
  • semináře, konference.
  • marketing a propagace.
  • nájemné
  • režijní náklady

Výše podpory: 

Minimální výše podpory na projekt je stanovena na 500 000 tis. Kč a maximální výše 5 mil. Kč. Míra podpory může dosahovat až 75 %

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Kontakt

Základní informace

do 14. 4. 2023

příjem žádostí

Rozvoj činností technologických platforem

na co lze čerpat

až 75 %, max. 1 mil. Kč

kolik může projekt získat

MSP a VP

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 75 % pro malé, střední i velké podniky na rozvoj činností technologických platforem.
Odesílání...