TREND - Technologičtí lídři

Dotace až 90 % pro firmy a výzkumné organizace na projekty, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu.

Uzavřeno
Dotace TREND - Technologičtí lídři

Lze financovat:

 • V Podprogramu 1 - “Technologičtí lídři” budou podpořeny takové projekty, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

 • Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (NPOV).

 • Návrh projektu musí být v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky 2021–2027 (Národní RIS3 strategií).

Každý projekt musí odůvodněně předpokládat dosažení alespoň 1 z následujících druhů výsledků:

 • F – užitný vzor, průmyslový vzor

 • G – prototyp, funkční vzorek

 • R – software

 • Z – poloprovoz, ověřená technologie

 • P – patent (vzhledem k jeho specifičnosti však nesmí být jediným předpokládaným druhem výsledku a bude akceptován jen v kombinaci s jedním z výše uvedených výsledků)

 • N – metodika (NmetS, NmetC, NmetA) (vzhledem k jeho specifičnosti však nesmí být jediným předpokládaným druhem výsledku a bude akceptován jen v kombinaci s jedním z výše uvedených výsledků mimo patent)

 • O – ostatní (bude akceptován jen v kombinaci s jedním z výše uvedených výsledků mimo patent a metodiku)

Výše podpory:

 • Míra podpory je 25-90 % dle typu subjektu a kategorie činnosti

 • Celkem za 1 projekt však může být míra podpory max. 70 %

 • Max. výše podpory na 1 projekt je stanovena na 25 mil. Kč

Žadatelé:

 • Podniky – právnické i fyzické osoby podnikající, které dle přílohy 1 nařízení komise vykonávají hospodářskou činnost a které řeší projekt samostatně, anebo řeší projekt ve spolupráci s výzkumnou organizací (formou kolaborativního výzkumu) a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z ostatních zdrojů.

 • Výzkumné organizace, které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z ostatních zdrojů.

Území realizace:

Česko, mimo hl. m. Prahu

 

Pro více informací o možnostech financování UniCredit Leasing nám neváhejte zanechat váš kontakt a my se vám co nejdříve ozveme. 

Kontakt

Základní informace

Do 24. 5. 2023

Příjem žádostí

Průmyslový výzkum a vývoj

Na co lze čerpat

25-90 %, max. 25 mil. Kč

Kolik může projekt získat

Podniky, výzkumné organizace

Kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 90 % pro firmy a výzkumné organizace na projekty, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu.
Odesílání...