Dotace TREND - 5G

Dotace pro firmy a výzkumné organizace až 90 % na výzkum a vývoj 5G technologií a vyšších. 

Uzavřeno
Dotace - TREND 5G

Z dotačního titulu lze financovat:

Projekt se musí hlásit minimálně k jedné oblasti klíčových technologií (KETs):

 • Výrobní technologie
  • Pokročilé výrobní technologie
  • Pokročilé materiály
  • Nanotechnologie
  • Průmyslové biotechnologie
 • Digitální technologie
  • Mikro- a nanoelektronika
  • Fotonika
  • Umělá inteligence
 • Kybernetické technologie
  • Zabezpečení a konektivita

Projekt se dále může přihlásit k některé z podporovaných oblastí inteligentní specializace (bude zohledněno v rámci hodnocení žádosti).

Každý projekt musí odůvodněně předpokládat dosažení alespoň 1 z následujících druhů výsledků:

 • F – užitný vzor, průmyslový vzor
 • G – prototyp, funkční vzorek
 • R – software
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie
 • P – patent (vzhledem k jeho specifičnosti však nesmí být jediným předpokládaným druhem výsledku a bude akceptován jen v kombinaci s jedním z výše uvedených výsledků)
 • N – metodika (NmetS, NmetC, NmetA) (vzhledem k jeho specifičnosti však nesmí být jediným předpokládaným druhem výsledku a bude akceptován jen v kombinaci s jedním z výše uvedených výsledků mimo patent)

Mezi způsobilé náklady se řadí:

 • osobní náklady
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady
  • náklady na ochranu práv duševního vlastnictví
  • další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek
  • náklady na opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku využívaného při řešení projektu, a to ve výši odpovídající délce období a podílu užití majetku pro projekt
  • část ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši odpovídající délce období a podílu skutečného užití tohoto majetku pro řešení projektu
  • cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu
 • nepřímé náklady

Výše podpory:

 • Míra podpory je 25 – 90 % dle typu subjektu a kategorie činnosti. Celkem za projekt však může být míra podpory max. 70 %.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt je stanovena na 15 mil. Kč.

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Kontakt

Základní informace

do 13. 6. 2022

příjem žádostí

Výzkum a vývoj 5G technologií a vyšších

na co lze čerpat

až 90 %, 15 mil. Kč

kolik může projekt získat

Podniky, výzkumné organizace

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace pro firmy a výzkumné organizace až 90 % na výzkum a vývoj 5G technologií a vyšších. 
Odesílání...