Inovace při zpracování zemědělských produktů

Dotace na inovace při zpracování zemědělských produktů.

Uzavřeno

Lze financovat:

  • Provozní výdaje spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů, resp. výrobě potravin a krmiv.
  • Nezbytně nutné investiční výdaje související s podstatou spolupráce - přímé investice související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí či vlastního výzkumu/vývoje žadatele/příjemce dotace včetně stavebních investic a nezbytně nutných bouracích prací pro realizaci projektu.
  • Náklady spojené s přípravou a realizací projektu. V rámci výběru projektů budou preferovány zejména projekty s vysokou mírou inovativnosti, nebo projekty, které budou zaměřeny na vybrané produkty. Dále budou preferovány projekty malých a středních podniků.

Výše podpory: 

  • Míra podpory je 60 % způsobilých výdajů

Žadatel:

  • Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy

    • minimálně jeden subjekt splňuje definici výrobce potravin, nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv,

    • a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím výrobce potravin, nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv.

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Možnosti financování

Pro více informací o možnostech financování UniCredit Leasing nám neváhejte zanechat váš kontakt a my se vám co nejdříve ozveme. 

 

 

Kontakt

Základní informace

do 12. 9. 2023

příjem žádostí

60 %, 30. MIL. KČ

kolik může projekt získat

Zemědělský podnik

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na inovace při zpracování zemědělských produktů.
Odesílání...