Investice do zpracování zemědělských produktů

Dotace na investice do zpracování zemědělských produktů.

Uzavřeno

Lze financovat:

Budou podporovány investice sloužící pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků, pro skladování výrobků a surovin, investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související s uváděním vlastních produktů na trh, dopravní prostředky pro rozvoz potravin a krmiv, investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu, náklady spojené s přípravou a realizací projektu.

  • Projekt se musí týkat potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu) nebo krmiv.
  • Projekt se musí týkat zpracování nebo uvádění na trh zemědělských produktů, přičemž výstupní produkt musí být uveden v Příloze I Smlouvy o fungování EU, v případě výroby krmiv je výstupní produkt navíc omezen na krmiva určená pro hospodářská zvířata– ne však pouze pro přímou spotřebu v podniku žadatele.
  • Projekt se netýká rybolovu, akvakultury a zpracování jejich produktů.

V rámci výběru projektů budou preferovány zejména projekty, které budou zaměřeny na zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů, na vybrané druhy komodit, inovativní projekty, nebo projekty zaměřené na zpracování bioprodukce.

Výše podpory: 

  • 30 % způsobilých výdajů
  • Míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro zemědělce podnikající v ekologickém zemědělství
  • Maximální míra podpory až 50 % způsobilých výdajů
  • Maximální částka dotace činí 30 000 000 Kč

Žadatel:

  • Zemědělský podnikatel, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, kteří splňují definici mikro, malého, nebo středního podniku, u vybraných typů investic i splňující definici velkého podniku.

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Možnosti financování

Pro více informací o možnostech financování UniCredit Leasing nám neváhejte zanechat váš kontakt a my se vám co nejdříve ozveme. 

 

 

Kontakt

Základní informace

Do 12. 9. 2023

příjem žádostí

nákup zařízení

na co lze čerpat

30 %, MAX. 30 MIL. KČ

kolik může projekt získat

Zemědělský podnik

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na investice do zpracování zemědělských produktů.
Odesílání...