Prostředí pro život

Dotace až 80 % na vědecko-výzkumné projekty věnující se zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění řízení a regulace v oblasti životního prostředí.

Uzavřeno
Dotace TA ČR: Prostředí pro život

Z dotačního titulu lze financovat:

Pátá veřejná soutěž je vyhlášena pouze pro podprogram 1 - odborná podporua výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí. Cílem je zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí.

Podprogram 1 se zaměřuje na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné především ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu, plnění a kontrolu strategických a koncepčních dokumentů.  

Zaměření podprogramu 1:

 • Zvýšení efektivity využívání zdrojů a snížení znečištění životního prostředí
 • Omezení rizik plynoucích z nedostatečné, případně extenzivní ochrany životního prostředí, nedostatečné adaptace na změnu klimatu a její důsledky
 • Zvyšování kvality života obyvatel ČR, zavádění prevence znečištění životního prostředí místo likvidace důsledků znečištění

Podporované druhy výsledků: patent, prototyp, funkční vzorek, software, metodika, poloprovoz, ověřená technologie, odborná kniha...

Způsobilými výdaji jsou:

 • osobní náklady (včetně stipendií)
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady
 • nepřímé náklady, které lze je vykazovat metodami:
  • “full cost” – organizace musí mít již existující systém rozdělování nepřímých nákladů ve formě vnitřního předpisu
  • “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

V 5. veřejné soutěži nepatří mezi způsobilé kategorie nákladů investice!!!

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka.

Kontakt

Základní informace

do 30.6.2021

příjem žádostí

výzkum a vývoj ve veřejném zájmu

na co lze čerpat

výzkumné organizace, podniky

kdo může čerpat

až 85 %, až 10 mil. Kč

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 80 % na vědecko-výzkumné projekty věnující se zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění řízení a regulace v oblasti životního prostředí.
Odesílání...