Dotace HEAT - Velké projekty

Dotace až 80 % pro vlastníky soustav pro zásobování tepelnou energií (teplárny).

Uzavřeno
Dotace: HEAT na velké projekty

Z dotačního titulu lze financovat:

Finance bude přidělovány projektům věnujícím se rekonstrukci nebo náhradě zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie na:

 1. obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
 2. energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
 3. elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),
 4. energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

Způsobilými výdaji jsou:

 • Přímé realizační výdaje
 • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP
 • Vícepráce
 • Propagační opatření
 • Daň z přidané hodnoty
 • Pohledávky

Kolik můžete získat?

 • Velký podnik
  • Praha: 45 %
  • Ostatní regiony: 60 %
 • Střední podnik
  • Praha: 55 %
  • Ostatní regiony: 70 %
 • Malý podnik
  • Praha: 65 %
  • Ostatní regiony: 80 %

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka.

Kontakt

Základní informace

do 24. 10. 2021

příjem žádostí

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla

na co lze čerpat

vlastníci SZE

kdo může čerpat

až 80 %, min. 15 mil. EUR

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 80 % pro vlastníky soustav pro zásobování tepelnou energií (teplárny).
Odesílání...