Posílení biodiverzity

Dotace na předcházení, minimalizaci a nápravu škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů.

Uzavřeno
Dotace na posílení biodiverzity

Z dotačního titulu lze financovat:

Projekty věnujícíc se předcházení, minimalizaci a nápravě škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství). Podporovány jsou projekty zaměřené na realizaci opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených chráněnými druhy na zemědělských kulturách a hospodářských zvířatech.

Způsobilými výdaji jsou:

Způsobilými výdaji jsou pouze investiční výdaje.

Opatření na předcházení škod - mezi způsobilé výdaje patří zvýšené náklady na hospodaření (síťový elektrický ohradník nebo zdvojený elektrický ohradník (vodič) včetně zdroje a jeho příslušenství, zdvojení pevné ohrady nebo doplnění o elektrický ohradník, zradidlový ohradník, pořízení fotopastí a dále pořízení vycvičeného psa pasteveckého plemene). Štěně psa pasteveckého plemene a jeho následný výcvik je možné hradit pouze za předpokladu, že tyto náklady žadatel povede v účetnictví jako investiční náklad.

Prevence škod způsobených jestřábem - způsobilým výdajem jsou sítě na ochranu drůbeže.

Dále mezi způsobilé výdaje patří vytvoření propagačních materiálů (brožura...), které nemusí být
investičního charakteru.

Kde je možné projekt realizovat?

Území celého Česka, mimo území hl. města Prahy.

Kontakt

Základní informace

do 2. 8. 2021

příjem žádostí

Prevence a zmírnění škod způsobených chráněnými druhy

na co lze čerpat

Fyzické osoby podnikající, podnikatelské subjekty (zemědělská prvovýroba)

kdo může čerpat

až 100 %, max. 50 mil. EUR

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na předcházení, minimalizaci a nápravu škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů.
Odesílání...