RES+ - Komunální FVE pro malé obce

Dotace 75 % pro malé obce na instalaci fotovoltaických elektráren na veřejných budovách s výkonem do 1 MWp.

Uzavřeno
Dotace RES+ - Komunální FVE pro malé obce

Z dotačního titulu lze financovat:

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou projekty s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s podporou instalace FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
 • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Přímé realizační výdaje
 • Projektová příprava
 • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP
 • Vícepráce
 • Propagační opatření
 • Daň z přidané hodnoty
 • Pohledávky
 • Dvojí financování

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Kontakt

Základní informace

Do 15. 3. 2023

příjem žádostí

Instalace nových fotovoltaických elektráren (do 1 MWp)

na co lze čerpat

75 %

kolik může projekt získat

Obce (s max. 3000 obyv.)

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace 75 % pro malé obce na instalaci fotovoltaických elektráren na veřejných budovách s výkonem do 1 MWp.
Odesílání...