Inovační vouchery

Dotace až 75 % pro malé a střední podniky na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb. 

Otevřený
Dotace OP TAK: Inovační vouchery

Z dotačního titulu lze financovat:

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Projekt musí být v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky
(Národní RIS3 strategie).

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výroku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Výše podpory: 

Výše dotace je stanovena v rozsahu 50.000 – 1.000.000 Kč. Míra podpory je následující:

  • u projektů s rozpočtem do 499.999,- Kč je maximální míra podpory stanovena na 75 %
  • u projektů s rozpočtem 500.000,- Kč až 1.999.999,- Kč je maximální míra podpory stanovena na 50 %

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Kontakt

Základní informace

Do 1. 2. 2024

příjem žádostí

Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací

na co lze čerpat

50-75 %

kolik může projekt získat

MSP

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 75 % pro malé a střední podniky na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb. 
Odesílání...