Obnova svahových nestabilit

Dotace až 80 % na obnovu stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů. Výzva č. 23.

Uzavřeno
Dotace: Obnova svahových nestabilit

Z dotačního titulu lze financovat: 

Dotační titul směřuje k podpoře opatření na obnovu stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.

  • stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“,
  • stabilizování a sanace skalních řícení ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, která jsou evidována a kategorizována v „Registru svahových nestabilit“.

Výše podpory:

Míra podpory je max. 80 % z celkových způsobilých výdajů. Alokace na schválené projekty je 100 mil. Kč.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

  • obce
  • městské části hl. města Prahy
  • dobrovolné svazky obcí
  • rezortní organizace MŽP
  • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
  • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
  • fyzické osoby podnikající
  • fyzické osoby nepodnikající

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

Kontakt

Základní informace

do 31. 5. 2023

příjem žádostí

max. 80 %

kolik může projekt získat

obce, svazky obcí, mč hl. m. Prahy, fyzické osoby,...

kdo může čerpat

stabilizování a sanace svahových nestabilit a skalních řícení

na co lze čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 80 % na obnovu stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů. Výzva č. 23.
Odesílání...