Prevence vzniku odpadů

Dotace až 85 % na pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů, ale také na rozšíření a modernizaci stávající sítě sběrných dvorů a vznik tzv. RE-USE center. Výzva č. 24. 

Připravuje se
Dotace OP ŽP: Prevence vzniku odpadů

Z dotačního titulu lze financovat:

  • Opatření 1.5.1 – Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů
  • Opatření 1.5.2 – RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků
  • Opatření 1.5.4 – Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů
  • Opatření 1.5.5 – Výstavba a modernizace sběrných dvorů

Výše podpory:

  • 1.5.1 - 70 % + 15 % (kompostéry obsahující recyklát)
  • 1.5.2 - 85 %
  • 1.5.4 a 1.5.5 - 85 %, max. 50 % v případě pořízení svozového prostředku, příp. dle VP / de minimis

Kontakt

Základní informace

do 31. 12. 2023

příjem žádostí

Opakovaně použitelné nádobí, kompostéry, re-use centra...

na co lze čerpat

Až 85 % (BUDE UPŘESNĚNO)

kolik může projekt získat

Kraje, obce, státní podniky, VŠ...

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 85 % na pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů, ale také na rozšíření a modernizaci stávající sítě sběrných dvorů a vznik tzv. RE-USE center. Výzva č. 24. 
Odesílání...