Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Dotace na zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Uzavřeno
Dotace: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Z dotačního titulu lze financovat:

Operace se dělí na tři záměry:

  1. Zemědělské podniky MSP 
  2. Zpracovatelské podniky MSP + zemědělské podniky velké 
  3. Zpracovatelské podniky velké

Způsobilými výdaji jsou:

  • pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů) 
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)
  • investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
  • investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů 
  • investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen)
  • investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

Jaká je výše podpory?

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí od 100 000 Kč včetně do 30 000 000 Kč včetně u záměrů a) a b), do 75 000 000 Kč včetně u záměru d).

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

Kontakt

Základní informace

do 5. 7. 2021

příjem žádostí

výstavba, modernizace, nákupu strojů,

na co lze čerpat

zemědělský podnikatel, výrobce potravin, krmiv

kdo může čerpat

50 %

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na zahájení činnosti mladých zemědělců.
Odesílání...