Investice do nezemědělských činností

Dotace až 45 % pro zemědělské podnikatele na investice do nezemědělských činností.

Uzavřeno
Dotace na investice do nezemědělských činností

Z dotačního titulu lze financovat:

 • Investice do nezemědělských činností - území Česka kromě krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského
 • Investice do nezemědělských činností -  území krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského
 • Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Způsobilými výdaji jsou:

Investice do nezemědělských činností

 • stavební obnova či nová výstavba provozovny
 • doplňující výdaje jako součást projektu - úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy...
 • pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti
 • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání
 • nákup základního nábytku v souvislosti s projektem
 • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem
 • nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů

Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

 • technologie na výrobu tvarovaných biopaliv, technologie řízení provozu včetně nákupu nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem
 • montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání

Jaké jsou podmínky financování?

Míra podpory

 • Velký podnik - 25 %
 • Střední podnik - 35 %
 • Malý podnik - 45 %

Výše podpory

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace na jeden projekt, činí minimálně 200 tis. Kč a max. 10 mil. Kč.

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka mimo území hl. m. Prahy, Plzně, Liberce, Brna a Ostravy.

Kontakt

Základní informace

do 26.10.2021

příjem žádostí

Investice do nezemědělských činností

na co lze čerpat

Zemědělský podnikatel (min. 30 % v prvovýrobě)

kdo může čerpat

až 45 %, max. 10 mil. Kč

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 45 % pro zemědělské podnikatele na investice do nezemědělských činností.
Odesílání...