Preventivní opatření proti povodním a suchu

Dotace až 85 % na zavádění preventivních opatření proti povodním a suchu. Výzva č. 22.

Uzavřeno
Dotace: Preventivní opatření proti povodním a suchu

Z dotačního titulu lze financovat:

Dotační titul se zaměřuje na podporu preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména na budování, rozšíření, zkvalitnění a obnovu monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů.

  • budování a modernizace komplexního systému předpovědní služby zahrnující budování a modernizaci měřicích sítí, infrastruktury a nástrojů systémů včasné výstrahy na celostátní úrovni
  • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území (ZÚ)

Výše podpory:

Míra podpory je max. 85 % celkových způsobilých výdajů. Alokace na schválené projekty je 150 mil. Kč.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

  • příspěvkové organizace zřízené OSS
  • státní podniky

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

Kontakt

Základní informace

Do 28. 4. 2023

příjem žádostí

max. 85 %

kolik může projekt získat

státní podniky, příspěvkové organizace zřízené OSS

kdo může čerpat

systém předpovědní služby, zpracování podkladů

na co lze čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 85 % na zavádění preventivních opatření proti povodním a suchu. Výzva č. 22.
Odesílání...