Emise stacionárních zdrojů

Dotace až 60 % na pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů a technologií vedoucích ke snížení emisí pachových látek.

Uzavřeno
Dotace - Emise ze stacionárních zdrojů

Z dotačního titulu lze financovat:

Tato výzva směřuje ke snížení emisí těžkých kovů a pachových látek ze stacionárních zdrojů průmyslových a dalších provozů. Cílem je omezit omezit negativní dopady na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míru obtěžování obyvatelstva zápachem.

 1. Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů – olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti (např. tkaninové filtry).
 2. Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí pachových látek - například zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu (biofiltr, biopračka, mokrá vypírka, ozonizér, plazmové čištění, případně další technologická řešení atp.), podpořit lze rovněž primární opatření snížení emisí zápachu.

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Výdaje na projektovou přípravu, maximálně však do 10 % z celkových způsobilých výdajů. 
  • odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 směrnice MŽP č. 4/2015;
  • projektová dokumentace;
  • zadávací dokumentace;
  • technický a autorský dozor.
 • Vlastní výdaje na pořízení technologie eliminující nebo snižující emise těžkých kovů či pachových látek a na změny technologických postupů u zdrojů zápachu mající totožný účel
 • Výdaje na instalaci technologie, včetně přípravných prací a vyvolaných investic (stavební práce, služby, dodávky včetně dalších nezbytných zařízení, např. odsávače), • výdaje na zkušební provoz7 , včetně jeho vyhodnocení, • výdaje na publicitu projektu dle čl. 14. 3 do maximální částky 10 tis. Kč.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající
 • Obce
 • Kraje
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní podniky
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty

Kde je možné projekt realizovat?

Celé území Česka.

Kontakt

Základní informace

do 15.1.2023

příjem žádostí

Pořízení technologií, změny postupů

na co lze čerpat

až 60 %, max. 10 mil. Kč

kolik může projekt získat

Obce, kraje, fyzické osoby podnikající

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 60 % na pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých kovů a technologií vedoucích ke snížení emisí pachových látek.
Odesílání...