Dotace HEAT - Malé projekty

Dotace až 80 % pro vlastníky soustav pro zásobování tepelnou energií (teplárny).

Uzavřeno
Dotace: HEAT na malé projekty

Z dotačního titulu lze financovat:

Podpora bude rozdělována mezi prioritní a neprioritní projekty:

Prioritní projekty – Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie na:

 1. obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,

 2. energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,

 3.  elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),

 4. energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

Neprioritní projekty – Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie na:

 1. obnovitelné zdroje energie bez vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,

 2. zemní plyn, včetně vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ze zemního plynu,

 3. elektrickou energii bez vyžití obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),

 4. energii odpadního tepla.

Způsobilými výdaji jsou:

 • Přímé realizační výdaje
 • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP
 • Vícepráce
 • Propagační opatření
 • Daň z přidané hodnoty
 • Pohledávky

Kolik můžete získat?

 • Velký podnik
  • Praha: 45 %
  • Ostatní regiony: 60 %
 • Střední podnik
  • Praha: 55 %
  • Ostatní regiony: 70 %
 • Malý podnik
  • Praha: 65 %
  • Ostatní regiony: prioritní projekty 80 %, neprioritní projekty 70 %

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka.

Kontakt

Základní informace

do 14.1.2022

příjem žádostí

Rekonstrukce a náhrada zdroje tepla

na co lze čerpat

vlastníci SZE

kdo může čerpat

45-80 %, max. 15. mil. eur

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 80 % pro vlastníky soustav pro zásobování tepelnou energií (teplárny).
Odesílání...