Potenciál

Dotace 20-70 % podnikatele na rozvoj či založení center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Uzavřeno
Dotace Potenciál

Lze financovat:

  • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií/zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Způsobilé výdaje:

  • Budovy – novostavby a stavební úpravy (max. 40 % celkových způsobilých investičních výdajů)

  • Stroje a jiné zařízení nezbytné pro vybavení centra pro VaV

  • Dlouhodobý nehmotný majetek (pořízení patentů, licencí a know-how, software)

Výše podpory: 

  • Míra podpory je stanovena dle velikosti podniku a místa realizace 

  • Pohybuje se v rozmezí 20-70 %

  • Výše dotace je stanovena v rozsahu 2-100 mil. Kč

Žadatelé:

  • Malý, střední nebo velký podnik (do 3000 zaměstnanců), který podniká v některé z podporovaných činností a má alespoň 2 uzavřená daňová období

  • Projekt musí splňovat definici „počáteční investice“, tedy souviset se zásadní změnou výrobního postupu, založením nové provozovny, rozšířením kapacity stávající provozovny, rozšířením výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací těchto kategorií

  • Podporu velkým podnikům v regionech CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad a CZ06 Jihovýchod lze poskytovat pouze na počáteční investici ve prospěch nové hospodářské činnosti v dané oblasti

Území realizace:

Česko, mimo hl. m. Prahu

 

Pro více informací o možnostech financování UniCredit Leasing nám neváhejte zanechat váš kontakt a my se vám co nejdříve ozveme. 

Kontakt

Základní informace

Do 25. 9. 2023

Příjem žádostí

Pořízení strojů a vybavení, software, stavební úpravy...

Na co lze čerpat

20-70 %, max. 100 mil. Kč

Kolik může projekt získat

Malé, střední a velké podniky

Kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace 20-70 % podnikatele na rozvoj či založení center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
Odesílání...