SIGMA - Začínající výzkumníci a výzkumnice

Dotace až 85 % pro výzkumné organizace a podniky na projekty aplikovaného výzkumu a inovací věnující se spolupráci začínajících vědců a vědkyň.

Uzavřeno
TA ČR SIGMA Dotace

Z dotačního titulu lze financovat:

Výzva je vyhlašována v dílčím cíli 2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu. 

Podpořeny budou projekty rozvíjející spolupráci začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe, a to ve všech oblastech aplikovaného výzkumu. 

Povolené druhy výsledků:

Hlavní výsledky/výstupy:

 • Fprum – průmyslový vzor
 • Fuzit – užitný vzor
 • Gfunk – funkční vzorek
 • Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
 • Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem
 • Npam - památkový postup
 • NmetC – metodika certifikovaná oprávněným orgánem – povinnou přílohou je Formulář pro druh výsledku Nmet
 • NmetA – metodika a postup akreditované oprávněným orgánem – povinnou přílohou je Formulář pro druh výsledku Nmet
 • NmetS – metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá – povinnou přílohou je Formulář pro druh výsledku Nmet
 • R – software
 • Zpolop – poloprovoz
 • Ztech – ověřená technologie

Hlavní druhy výstupů/výsledků pouze v kombinaci s některým z výše uvedených:

 • A - audiovizuální tvorba
 • B - odborná kniha
 • C - kapitola v odborné knize
 • D - stať ve sborníku
 • E - uspořádání výstavy
 • Jimp, Jsc, Jost - recenzovaný odborný článek
 • M - uspořádání konference
 • S - specializovaná veřejná databáze
 • W - uspořádání workshopu
 • O - ostatní výsledky.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady (uznatelné včetně stipendií a nákladů na mentora)
 • Subdodávky (uznatelné do výše 20 % za celou dobu projektu)
 • Nepřímé náklady 
 • Ostatní přímé náklady

Výše podpory: 

Maximální míra dotace na jeden projekt je 85 %. Maximální částka podpory na projekt je 5 mil. Kč

Další důležité informace:

 • V návrhu projektu musí být (v roli hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka) minimálně jeden podnik a minimálně jedna výzkumná organizace
 • V projektu musí být minimálně 3 začínající výzkumníci/výzkumnice. 
 • Podmínky pro naplnění definice začínajícího výzkumníka/výzkumnice budou teprve upřesněny.

 

Kontakt

Základní informace

Do 5. 4. 2023

příjem žádostí

aplikovaný výzkumu a inovace

na co lze čerpat

Podniky, výzkumné organizace

kdo může čerpat

až 85 %, max. 5. mil. Kč

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 85 % pro výzkumné organizace a podniky na projekty aplikovaného výzkumu a inovací věnující se spolupráci začínajících vědců a vědkyň.
Odesílání...