RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Dotace na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp.

Uzavřeno
Dotace: RES+

Z dotačního titulu lze financovat:

Instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně). Konkrétně budou podpořeny tyto typy projektů:

  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS).
  • Sdružené projekty FVE zahrnující více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE
  • Projekty virtuálních elektráren, které jsou tvořeny více jednotlivými FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS (případně elektráren v rámci lokálních distribučních soustav) se společným řídicím systémem. Instalovaný výkon virtuální elektrárny je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých FVE, které ji tvoří. 

Pozor, podpora akumulace elektrické energie může být poskytnuta jen v případě, že akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby!

Způsobilými výdaji jsou:

Přímé realizační výdaje; činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP; vícepráce; propagační opatření; daň z přidané hodnoty; pohledávky.

Kolik můžete získat?

Míra podpory se pohybuje v rozmezí 45-80 % podle typu žadatele a regionu.

Velký podnik

  • Praha – 45 %
  • Ostatní regiony – 60 %

Střední podnik

  • Praha – 55 %
  • Ostatní regiony – 70 %

Malý podnik

  • Praha – 65 %
  • Ostatní regiony – 80 %

 

Výše podpory nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka.

Kontakt

Základní informace

do 28.02.2022

příjem žádostí

Instalace nových fotovoltaických elektráren

na co lze čerpat

Výrobci elektřiny, společenství OZE

kdo může čerpat

45-80 %

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp.
Odesílání...