ENERG - Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

Dotace na zlepšení energetické účinnosti v podnikání.

Uzavřeno
Dotace Modernizační fond ENERG

Z dotačního titulu lze financovat:

Z programu lze podpořit opatření vedoucí k úsporám energie v podnikatelském sektoru. Může se jednat o opatření realizovaná ve výrobním a technologickém procesu, na budovách a ve službách.

Konkrétně se jedná například o tato opatření:

 • využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET pro pokrytí vlastní potřeby energie a pokrytí spotřeby energie v místě její výroby (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva)
 • modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. měření a regulace), zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu
 • akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů
 • využití odpadní energie (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva)
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • snížení energetické náročnosti budov
 • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov (např. i osazení vnějších stínicích prvků)
 • zvýšení energetické účinnosti technických zařízení budov (například větrání, klimatizace, šetrné chlazení, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • zavádění inovativních prvků řízení v budovách (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regulace, chytré systémy řízení osvětlení)
 • prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (zelené střechy a fasády, využití dešťové a šedé vody, zavádění procesů související s optimalizací vodního hospodářství)
 • vodíkové aplikace.

Specifikace možných žadatelů:

 • Právnické osoby (zejména malé a střední podniky)
 • Fyzické osoby podnikající
 • První výzvy budou směřovat do Prahy
 • Po dočerpání prostředků z OP TAK celá ČR

 

Kontakt

Základní informace

Bude upřesněno

příjem žádostí

Zlepšení energetické účinnosti

na co lze čerpat

Právnické osoby (MSP)

kdo může čerpat

Bude upřesněno

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na zlepšení energetické účinnosti v podnikání.
Odesílání...