Mezisektorová spolupráce

Dotace až 100 mil. Kč nejen pro organizační složky státu, vysoké školy a výzkumné organizace na rozvoj mezisektorové spolupráce. 

Uzavřeno
Dotace - Mezisektorová spolupráce

Lze financovat:

 • Výzva se zaměřuje na podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. Důraz je kladen na konkrétní společné výzkumné záměry, budoucí aplikovatelnost výsledků a budování dlouhodobého partnerství.

Povinné aktivity:

 • Aktivita 1: Řízení projektu
 • Aktivita 2: Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou
 • Aktivita 3: Realizace orientovaného výzkumu ve spolupráci se subjekty aplikační sféry

Volitelné aktivity:

 • Aktivita 4: Příprava společně zpracovaných projektových žádostí se subjekty z aplikační sféry
  do národních i mezinárodních grantových schémat souvisejících s aktivitami a zaměřením projektu
 • Aktivita 5: Modernizace infrastruktury a pořízení nezbytného vybavení
 • Aktivita 6: Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, včetně vedení studentských prací

Výše podpory:

 • Míra podpory je 95-100 % (vždy dle typu subjektu) 
 • Minimální výše dotace je 20 000 000 Kč
 • Maximální výše dotace je 100 000 000 Kč

Žadatel

 • Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu
 • Veřejné vysoké školy
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav, spolek, zájmové sdružení právnických osob)
 • Ostatní subjekty – právnické osoby (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, družstvo).

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Kontakt

Základní informace

Do 14. 2. 2024

Příjem žádostí

Řízení projektu, realizace spolupráce...

Na co lze čerpat

až 100 %, max. 100 mil. Kč

Kolik může projekt získat

Organizační složky státu, veřejné VŠ a výzkumné organizace...

Kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 100 mil. Kč nejen pro organizační složky státu, vysoké školy a výzkumné organizace na rozvoj mezisektorové spolupráce. 
Odesílání...