Podpora třídících a dotřiďovacích systémů

Dotace na třídění, recyklaci a jiné využití odpadů.

Otevřený
Dotace - třídění, recyklace a jiné využití odpadů.

Z dotačního titulu lze financovat:

technologie třídicích a dotřiďovacích linek, které jsou poloautomatické/automatické, vybavené technikou pro zvýšení kvality třídění s cílem zlepšit využitelnost vytříděných odpadů.

Primárním záměrem je podpora vysoce účinných technologií pro třídění a dotřiďování již předtříděných složek odpadu.

Projekty mohou být kombinovány s projekty na následné materiálové či energetické využití odpadů (např. výroba TAP).

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

  • výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů příslušného projektu a jsou nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci v rozsahu podporovaných opatření
  • nákup nemovitosti do výše 10 % z celkových ostatních realizačních nákladů
  • nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména nové zařízení nezabudované do stavby, technologie, software atd.
  • manipulační zařízení přiměřeného výkonu a parametrů, odpovídající charakteru projektu (jako manipulační, svozový nebo energetický prostředek nelze podpořit traktor, traktorbagr, malotraktor, rypadlo/rypadlo-nakladač, pásový stroj a obdobné multifunkční stroje určené primárně k jiným činnostem, než je manipulace s odpadem)

Výše podpory:

Míra podpory je stanovena na max. 70 % s bonifikací 15 % v případě vysoce účinných technologií. Minimální výše podpory je omezena na 500 000 Kč a maximální výše podpory je bez omezení.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

  • obce a města, kraje, městské části hl. města Prahy,
  • veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, státní podniky
  • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
  • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
  • zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti a družstva

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

Kontakt

Základní informace

Do 31. 12. 2023

příjem žádostí

Technologie třídicích a dotřiďovacích linek

na co lze čerpat

až 70 %, min. 500 tis. Kč

kolik může projekt získat

obce, města, kraje, VŠ atp.

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Tyto stránky jsou chráněny reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.

Dotace na třídění, recyklaci a jiné využití odpadů.
Odesílání...