RES+ - Komunální FVE pro větší obce

Dotace pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky.

Uzavřeno

Z dotačního titulu lze financovat:

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, umístěných na území žadatele a/nebo zřizovatele či majitele žadatele

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  1. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny

  2. Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

  3. Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie

Žadatelé:

  • Obce

  • Samosprávné městské obvody a městské části

  • Jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby

Výše podpory: 

Odvýjí se od instalovaného výkonu, kapacity akumulace či výkonosti elektrolyzéru.

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Kontakt

Základní informace

Do 30. 6. 2023

příjem žádostí

Instalace nových fotovoltaických elektráren (do 1 MWp)

na co lze čerpat

Obce, městslé obvody, MČ, příspěvkové organizace

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky.
Odesílání...