Inovace

Dotace až 45 % na produktové, procesní, organizační a marketingové inovace.

Uzavřeno
Dotace pro podnikatele: Inovace

Z dotačního titulu lze financovat:

 • Produktová inovace – Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 • Procesní inovace – Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
 • Organizační inovace – Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby
 • Marketingová inovace – Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů

Pozor, podporovány budou pouze inovace vyšších řádů (6. řádu a vyšší)

Způsobilými výdaji jsou:

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti,
 • stavby (max. 20 % z celkových způsobilých výdajů na technologie),
 • technologie,
 • software a data (celkové náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku max. 50 % celkových způsobilých investičních výdajů),
 • práva k užívání duševního vlastnictví,
 • certifikace produktů,
 • marketingová inovace.

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka mimo území hl. m. Prahy.

Kontakt

Základní informace

do 30.8.2021

příjem žádostí

zavádění nových metod organizace firemních procesů

na co lze čerpat

malé, střední a velké podniky

kdo může čerpat

25-45 %, až 100 mil. Kč

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 45 % na produktové, procesní, organizační a marketingové inovace.
Odesílání...