Služby infrastruktury

Dotace až 75 % pro podnikatele, výzkumné organizace i obce na poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům a na rozšíření prostor a modernizaci otevřené výzkumné a inovační infrastruktury.

Uzavřeno

Lze financovat:

A - Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům

 • Stimulace činností v oblasti VaI, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce
 • Podpora transferu vědeckých a technologických poznatků
 • Komercializace výsledků výzkumu
 • Ochrana a využití práv duševního vlastnictví
 • Zavádění a demonstrace nových technologií a inovativních řešení
 • Technické a technologické služby
 • Strategické řízení a management inovací
 • Validace nových podnikatelských modelů
 • Přístup k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu

B - Rozšíření prostor a modernizace otevřené výzkumné a inovační infrastruktury (VaI) včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury

Způsobilé výdaje:

Pro aktivitu A

 • Osobní náklady spojené s poskytováním specializovaných služeb konečným příjemcům
 • Nákup externích specializovaných služeb
 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • Marketing a propagace (de minimis)
 • Režijní náklady (15 % z osobních nákladů)

Pro aktivitu B

 • Výzkumná zařízení, technologie a další vybavení, budovy, pozemky, novostavby či technické zhodnocení budov apod.
 • Patenty, licence a know-how, software apod.
 • Projektová dokumentace (de minimis)

Výše podpory:

 • Míra podpory pro aktivitu A - 75 %
 • Míra podpory pro aktivitu B - 25-50 %
 • Minimální výše dotace pro aktivitu A je 10 mil. Kč a maximální výše dotace 30 mil. Kč
 • Minimální výše dotace pro aktivitu B je 5 mil. Kč a maximální výše dotace 150 mil. Kč

Žadatelé:

 • Malý nebo střední podnik (MSP)
 • Velký podnik
 • Výzkumná organizace
 • Obce

Území realizace:

Česko mimo hl. m. Prahu

Kontakt

Základní informace

Do 18. 1. 2024

Příjem žádostí

Poskytování služeb, rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury

Na co lze čerpat

25-75 %, podle realizované aktivity

Kolik může projekt získat

MSP, velký podnik, výzkumná organizace, obec

Kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 75 % pro podnikatele, výzkumné organizace i obce na poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům a na rozšíření prostor a modernizaci otevřené výzkumné a inovační infrastruktury.
Odesílání...