RES+ - Komunální FVE pro malé obce

Dotace pro malé obce až 75% na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov.

Uzavřeno

Z dotačního titulu lze financovat:

Instalaci nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS.

Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být podpořeny:

  1. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  2. Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
  3. Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Žadatelé:

Obce na území ČR s maximálním počtem 3 000 obyvatel.

Výše podpory: 

Mír podpory je stanovena na 75 % z celkových výdajů projektu.

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Kontakt

Základní informace

Do 30. 6. 2023

příjem žádostí

Instalace nových fotovoltaických elektráren (do 1 MWp)

na co lze čerpat

75 %

kolik může projekt získat

Obce (do 3000 obyvatel)

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace pro malé obce až 75% na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov.
Odesílání...