Aplikace

Dotace až 70 % na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

Uzavřeno
Dotace pro podnikatele: Aplikace

Z dotačního titulu lze financovat:

  • Realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 
  • Podpořené projekty by měly vést k dosažení alespoň jednoho z podporovaných výsledků výzkumu a vývoje (poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, software)
  • Výstupy projektu budou v hodnocení bodovány dle náročnosti jejich dosažení (nejvíce bodů má poloprovoz, ověřená technologie a prototyp),
  • Výzva je zaměřena na zpracovatelský průmysl s důrazem na sektor civilního dopravního letectví

Způsobilými výdaji jsou:

  • Osobní náklady - mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu (u jednotlivých zaměstnanců, kteří jsou/byli zapojení do projektu, za sledované období musí být u žadatele/příjemce/partnera dodrženo pravidlo maximálně 1,0 pracovního úvazku za zaměstnance).
  • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu.
  • Náklady na smluvní výzkum.
  • Náklady na poradenské služby VaV využité výlučně pro účely projektu.
  • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka mimo území hl. m. Prahy.

Kontakt

Základní informace

do 1. 9. 2021

příjem žádostí

Vybavení pro firemní výzkumný záměr

na co lze čerpat

Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace

kdo může čerpat

až 70 %

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 70 % na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 
Odesílání...