Knihovny

Dotace až 100 % pro obce a jimi zřizované organizace nejen na revitalizaci knihoven a restaurování knihovních fondů.

Uzavřeno
IROP Dotace Knihovny

1., 2., 16. výzva

Z dotačního titulu lze financovat:

  • revitalizace knihoven, včetně nové výstavby o expozice o depozitáře
  • technické zázemí 7 o návštěvnická centra o edukační centra
  • restaurování sbírek knihovních fondů
  • vybavení pro konzervaci a restaurování
  • evidence a dokumentace knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software o ochrana knihovních fondů
  • technické vybavení knihoven

Kolik budete moci získat?

Míra podpory je 70 % - 100 %, dle typu žadatele

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

  • obce
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem

Kontakt

Základní informace

Do 2. 2. 2023

příjem žádostí

revitalizace, restaurování sbírek

na co lze čerpat

70-100 %

kolik může projekt získat

obce atp.

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 100 % pro obce a jimi zřizované organizace nejen na revitalizaci knihoven a restaurování knihovních fondů.
Odesílání...