Spolupráce - Klastry

Dotace pro malé a středí podniky i výzkumné organizace na rozvoj inovativní spolupráce - klastru.

Uzavřeno
Dotace OP TAK: Klastry

Z dotačního titulu lze financovat:

 • A - Kolektivní výzkum: Projekty splňující definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu, jsou řešeny výzkumnými a vývojovými pracovišti formou smluvního výzkumu.    
 • B - Sdílená infrastruktura: Založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.                    
 • C- Rozvoj inovačního klastru: Inovativní aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a jeho kvality, zlepšení spolupráce a sdílení znalostí.

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

AKTIITA A a C:

 • osobní náklady
 • služby
 • režijní náklady

AKTIVITA C navíc:

 • marketing a propagace
 • semináře, konference
 • nájemné
 • získání známky excelence ESCA

AKTIVITA B:

 • hmotný a nehmotný majetek
 • stavby a jejich technické zhodnocení
 • stoje a zařízení
 • HW s SW
 • práva duševního vlastnictví
 • nájemné

Výše podpory: 

Podpora bude rozdělována v rozmezí 1 – 40 mil. Kč (dle zvolené aktivity a zařazení klastru). Míra podpory je následující:

Aktivita A:

 • 35 – 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Aktivita B a C:

 • Až 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Kontakt

Základní informace

Do 21. 4. 2023

příjem žádostí

Kolektivní výzkum

na co lze čerpat

35-70 %

kolik může projekt získat

MSP, výzkumné organizace

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace pro malé a středí podniky i výzkumné organizace na rozvoj inovativní spolupráce - klastru.
Odesílání...