Zalesňování zemědělské půdy – založení porostu

Dotace na zalesnění zemědělské půdy (zahrnujje i poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti).

Uzavřeno

Lze financovat:

Podpora je zacílena na vymezenou zemědělskou půdu v LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění.

Cílem je podpora zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti.

Způsobilé výdaje:

 • na založení lesního porostu (dotace na „zalesnění“),
 • na péči o lesní porost po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění (dotace na „péči“),
 • za ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském pozemku, a to po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění („náhrada“).

Dotace v rámci opatření zalesňování se poskytne na zalesnění dílů půdních bloků (ve vrstvě vhodné pro zalesnění) evidovaného v LPIS s následujícími druhy zemědělské kultury:

 • standardní orná půda (R),
 • travní porost (G),
 • úhor (U),
 • trvalý travní porost (T),
 • vinice (V),
 • chmelnice (C),
 • ovocný sad (S),
 • školka (K),
 • plocha s víceletými produkčními plodinami (P),
 • jiná trvalá kultura (J), nebo
 • jiná kultura (O).

 

Pozn.: Dotace v rámci opatření zalesňování bude poskytnuta na celý díl půdního bloku (DPB) jedině v případě, že v žádosti o poskytnutí dotace budou uvedeny a na zalesňovaném DPB vysázeny druhy dřevin stanovených výzvou v alespoň minimálním počtu stanoveném výzvou a na příslušných cílových hospodářských souborech stanovených výzvou.

Výše podpory:

Zalesnění:

 • dřevinami jedle, borovice, buk, dub, lípa a douglaska činí 93 456,-Kč/ha,
 • ostatními dřevinami nevyjmenovanými v bodě 1 činí 70 491,- Kč/ha.

Péče o lesní porost činí 15 506,- Kč/ha/rok.

Náhrada na pozemku, který byl v LPIS před jeho zalesněním veden s kulturou:

 • standardní orná půda, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka, plocha s víceletými produkčními plodinami nebo jiná trvalá kultura činí 11 069- Kč/ha/rok,
 • travní porost, úhor, trvalý travní porost a jiná kultura činí 4 582,- Kč/ha/rok.

 

Dotace v rámci opatření zalesňování se poskytuje na výměru zalesňovaného pozemku vedenou v LPIS.

Žadatel:

 • Vlastník, spolek vlastníků, spoluvlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel pozemku určeného k zalesnění
 • Spolek nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů pozemků určených k zalesnění
 • Svěřenecký fond

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Možnosti financování

Pro více informací o možnostech financování UniCredit Leasing nám neváhejte zanechat váš kontakt a my se vám co nejdříve ozveme. 

 

 

Kontakt

Základní informace

Do 30. 11. 2023

Příjem žádostí

Zalesnění zemědělské půdy

Na co lze čerpat

Upřesněno v popisu výzvy

Kolik může projekt získat

Soukromí a veřejní vlastníci, pachtýři, nájemníci...

Kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na zalesnění zemědělské půdy (zahrnujje i poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti).
Odesílání...