Kalendář

Červenec 2021
05. 07. 2021
Ukončení příjmu žádostí: Zahájení činnosti mladých zemědělců
Dotace na zahájení činnosti mladých zemědělců.
Zobrazit výzvu
05. 07. 2021
Ukončení příjmu žádostí: Investice do zemědělských podniků
Dotace pro zemědělce podporující investice do zemědělských produktů.
Zobrazit výzvu
05. 07. 2021
Ukončení příjmu žádostí: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Dotace na zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.
Zobrazit výzvu
12. 07. 2021
Zahájení příjmu žádostí: RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp
Dotace na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp.
Zobrazit výzvu
12. 07. 2021
Zahájení příjmu žádostí: RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Dotace na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp.

Zobrazit výzvu
14. 07. 2021
Ukončení příjmu žádostí: DELTA 2
Dotace pro podniky a výzkumné organizace na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu.
Zobrazit výzvu
21. 07. 2021
Ukončení příjmu žádostí: GAMA 2
Dotace až 1 mil. Kč na projekty malých a středních firem vedoucí ke komercializaci inovačních řešení či ověření technologické a ekonomické životaschopnosti průmyslové inovace.
Zobrazit výzvu
31. 07. 2021
Ukončení příjmu žádostí: Aplikace
Dotace až 70 % na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 
Zobrazit výzvu
Srpen 2021
02. 08. 2021
Ukončení příjmu žádostí: Posílení biodiverzity
Dotace na předcházení, minimalizaci a nápravu škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů.
Zobrazit výzvu
16. 08. 2021
Zahájení příjmu žádostí: Nemovitosti - Pomoc po tornádu
Dotace pro malé a střední podniky postižené tornádem.
Zobrazit výzvu
26. 08. 2021
Ukončení příjmu žádostí: Potenciál
Dotace 50 % na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
Zobrazit výzvu
30. 08. 2021
Ukončení příjmu žádostí: Inovace
Dotace až 45 % na produktové, procesní, organizační a marketingové inovace.
Zobrazit výzvu
Září 2021
16. 09. 2021
Zahájení příjmu žádostí: TREND - Technologičtí lídři
Dotace až 70 % na projekty v oblasti výrobních, digitálních či kybernetických technologií. 
Zobrazit výzvu
Říjen 2021
29. 10. 2021
Ukončení příjmu žádostí: RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Dotace na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp.

Zobrazit výzvu
30. 10. 2021
Ukončení příjmu žádostí: TREND - Technologičtí lídři
Dotace až 70 % na projekty v oblasti výrobních, digitálních či kybernetických technologií. 
Zobrazit výzvu
Listopad 2021
15. 11. 2021
Ukončení příjmu žádostí: Digitální podnik

Dotace až 45 % na digitální transformaci vašeho podniku. Pořiďte moderní logistické a skladové technologie, zlepšete kybernetickou bezpečnost či rozvíjejte vnitropodnikovou konektivitu.

Zobrazit výzvu
15. 11. 2021
Ukončení příjmu žádostí: RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp
Dotace na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp.
Zobrazit výzvu
Prosinec 2021
31. 12. 2021
Ukončení příjmu žádostí: Inovační vouchery
Dotace pro malé a střední podniky až 85% na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblastí inovací.
Zobrazit výzvu
31. 12. 2021
Ukončení příjmu žádostí: Nemovitosti - Pomoc po tornádu
Dotace pro malé a střední podniky postižené tornádem.
Zobrazit výzvu
31. 12. 2021
Ukončení příjmu žádostí: Poradenské služby pro MSP
Malé a střední podniky mají šanci získat dotaci až 50 % na nákup poradenských služeb. Nově i na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků.
Zobrazit výzvu
Odesílání...