Kalendář

Prosinec 2022
20. 12. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Dotace na výtahy

Dotace 50 % na odstranění bariér a výstavbu výtahů v bytových domech. 

Zobrazit výzvu
21. 12. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Prevence vzniku odpadů

Dotace až 85 % na pořízení kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů, ale také na rozšíření a modernizaci stávající sítě sběrných dvorů a vznik tzv. RE-USE center. Výzva č. 24. 

Zobrazit výzvu
30. 12. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Podpora třídících a dotřiďovacích systémů
Dotace na třídění, recyklaci a jiné využití odpadů. Výzva č. 14.
Zobrazit výzvu
31. 12. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Podpora transformace vysokých škol
Dotační příležitost pro vysoké školy na digitalizaci vzdělávací činnosti, blended learning či například upskilling.
Zobrazit výzvu
31. 12. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Zvýšení kapacity zařízení péče o děti
Dotace pro obce a jimi zřizované organizace na výstavbu a rekonstrukci prostor zařízení péče o děti.
Zobrazit výzvu
Odesílání...