Kalendář

Červen 2024
28. 06. 2024
Ukončení příjmu žádostí: Udržitelné hospodaření s vodou

Dotace pro malé, střední a velké podniky na zavádění opatření pro úsporu spotřeby vody.

Zobrazit výzvu
Červenec 2024
01. 07. 2024
Zahájení příjmu žádostí: Digitální podnik

Dotace pro malé a střední firmy na investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Zobrazit výzvu
31. 07. 2024
Ukončení příjmu žádostí: Inovace

Dotace až 60 % pro malé, střední i velké firmy (do 499 zaměstnanců) na produktové a procesní inovace.

Zobrazit výzvu
Říjen 2024
31. 10. 2024
Ukončení příjmu žádostí: RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 10 kW-5 MW s vlastní spotřebou

Dotace 50 %  pro malé, střední a velké firmy i v Praze na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s výkonem nad 50 kWp a do 5 MWp s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Zobrazit výzvu
Prosinec 2024
13. 12. 2024
Ukončení příjmu žádostí: Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny

Dotace až 100 mil. Kč pro malé, střední i velké podniky na stavbu a modernizaci malých vodních elektráren.

Zobrazit výzvu
31. 12. 2024
Ukončení příjmu žádostí: Obnovitelné zdroje energie - vtláčení biometanu

Dotace pro malé, střední a velké podniky na transformaci stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a na výstavbu nových výroben biometanu. 

Zobrazit výzvu
31. 12. 2024
Ukončení příjmu žádostí: Technologie MAS (CLLD)

Dotace 50 % pro malé a střední podniky nejen na projekty robotizace, digitalizace a automatizace

Zobrazit výzvu
Odesílání...