Kalendář

Srpen 2022
01. 08. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Aplikace
Dotace až 85% na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve firmách.
Zobrazit výzvu
01. 08. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Inovace
Dotace až 60 % na produktové a procesní inovace v malých, střední i velkých podnicích. 
Zobrazit výzvu
03. 08. 2022
Zahájení příjmu žádostí: RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad MWp
Dotace  až 50 % pro podnikatele v celém Česku na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp.
Zobrazit výzvu
05. 08. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Inovace do praxe

Dotace z programu The Country for the Future ve výši 50 % pro malé a střední podniky v celém Česku na inovace produktů, postupů a organizace. 

Zobrazit výzvu
10. 08. 2022
Zahájení příjmu žádostí: RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp
Dotace  až 50 % pro podnikatele v celém Česku na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp.
Zobrazit výzvu
15. 08. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Obnovitelné zdroje energie - Větrné elektrárny
Dotace 50 až 80 % pro malé, střední a velké podniky na výstavbu větrných elektráren. 
Zobrazit výzvu
17. 08. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Znečištění ovzduší
Dotace nejen na pořízení a modernizaci systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.
Zobrazit výzvu
24. 08. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
Dotace na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.
Zobrazit výzvu
24. 08. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Výstavba nových veřejných budov splňujících parametry pro pasivní nebo plusové budovy
Dotace až 70 % na výstavbu nových veřejných pasivních nebo plusových budov.
Zobrazit výzvu
31. 08. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Elektromobilita pro podnikatele
Dotace pro podnikatele na nákup elektrických vozidel pro podnikatelské účely.
Zobrazit výzvu
31. 08. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Elektromobilita pro podnikatele
Dotace pro podnikatele na nákup elektrických vozidel pro podnikatelské účely.
Zobrazit výzvu
31. 08. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Dotace na hospodaření s vodou v obcích
Dotace až 100 % nejen pro obce a kraje na hospodaření s vodou. 
Zobrazit výzvu
Září 2022
01. 09. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Proof of Concept
Dotace až 70 % na ověření technické proveditelnosti či dopracování výzkumu a vývoje ve vaší firmě.
Zobrazit výzvu
07. 09. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Kompostéry
Dotace 70 % na pořízení domácích kompostérů a komunitní kompostování.
Zobrazit výzvu
07. 09. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Materiálové využití odpadů
Dotace až 85 % na materiálové využití odpadů. 
Zobrazit výzvu
07. 09. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Odstranění rizik kontaminace
Dotace na rekultivace starých skládek.
Zobrazit výzvu
07. 09. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Podpora třídících a dotřiďovacích systémů
Dotace na třídění, recyklaci a jiné využití odpadů.
Zobrazit výzvu
07. 09. 2022
Zahájení příjmu žádostí: RE-USE centra
Dotace 85 % na re-use centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadů.

 

Zobrazit výzvu
07. 09. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Sběrné dvory
Dotace až 85 % na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů, zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr, či například na zavedení systémů pro oddělený sběr. 
Zobrazit výzvu
07. 09. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Stacionární zdroje znečišťování ovzduší
Dotace na náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů.
Zobrazit výzvu
16. 09. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Digitalizace podniků
Nové dotace až 60 % pro malé, střední i velké podniky mimo hl. m. Prahu v oblasti digitální transformace. 
Zobrazit výzvu
16. 09. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Virtuální podnik

Dotace až 40 % pro malé, střední a velké podniky v celém Česku i v Praze v oblasti digitální transformace.

Zobrazit výzvu
30. 09. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Cirkulární řešení v podnicích
Dotace 40 % pro malé, střední i velké podniky na zavádění technologií v oblasti cirkulárních řešení.
Zobrazit výzvu
30. 09. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Dotace na úsporu vody v průmyslu
Dotace na úsporu vody v průmyslu pro malé, střední i velké podniky.
Zobrazit výzvu
Říjen 2022
31. 10. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Aplikace
Dotace až 85% na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve firmách.
Zobrazit výzvu
31. 10. 2022
Ukončení příjmu žádostí: ENERGov – Energetická účinnost ve veřejných budovách
Dotace na revitalizaci budov veřejného sektoru a veřejné infrastruktury s cílem snížení konečné spotřeby energie a využití OZE.
Zobrazit výzvu
31. 10. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Inovace
Dotace až 60 % na produktové a procesní inovace v malých, střední i velkých podnicích. 
Zobrazit výzvu
31. 10. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů
Dotace na energetické úspory ve veřejné infrastruktuře.
Zobrazit výzvu
Listopad 2022
18. 11. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Odstranění rizik kontaminace
Dotace na rekultivace starých skládek.
Zobrazit výzvu
Prosinec 2022
31. 12. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Podpora transformace vysokých škol
Dotační příležitost pro vysoké školy na digitalizaci vzdělávací činnosti, blended learning či například upskilling.
Zobrazit výzvu
31. 12. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Proof of Concept
Dotace až 70 % na ověření technické proveditelnosti či dopracování výzkumu a vývoje ve vaší firmě.
Zobrazit výzvu
31. 12. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Zvýšení kapacity zařízení péče o děti
Dotace pro obce a jimi zřizované organizace na výstavbu a rekonstrukci prostor zařízení péče o děti.
Zobrazit výzvu
Odesílání...