Kalendář

Březen 2024
01. 03. 2024
Zahájení příjmu žádostí: RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 10 kW-5 MW s vlastní spotřebou

Dotace 50 %  pro malé, střední a velké firmy i v Praze na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) s výkonem nad 50 kWp a do 5 MWp s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Zobrazit výzvu
01. 03. 2024
Ukončení příjmu žádostí: Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

Dotace na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. Výzva č. 37 a 38.

Zobrazit výzvu
01. 03. 2024
Zahájení příjmu žádostí: Záruka Elektromobilita

Elektromobily a dobíjecí stanice s příspěvkem až 450 tis. Kč a úvěrem až 2,5 mil. Kč. Přílěžitost pro malé, střední i velké firmy v celém Česku.

Zobrazit výzvu
15. 03. 2024
Ukončení příjmu žádostí: Digitální podnik - Technologie 4.0

Dotace až 60 % pro malé a střední firmy na nákup technologií, softwaru i služeb v oblasti Průmyslu 4.0.

Zobrazit výzvu
29. 03. 2024
Ukončení příjmu žádostí: Oběhové hospodářství

Dotace pro malé a střední podniky na zavádění nových technologií, které přispívají k rozvoji oběhového hospodářství (výroba polotvarů z druhotných surovin, zvýšení recyklovatelnosti...).

Zobrazit výzvu
Duben 2024
01. 04. 2024
Zahájení příjmu žádostí: Digitální podnik

Dotace pro malé a střední firmy na investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Zobrazit výzvu
30. 04. 2024
Zahájení příjmu žádostí: Investice do nezemědělských činností

Dotace až 60 % na investice do staveb a technologií souvisejících s diverzifikací.

Zobrazit výzvu
30. 04. 2024
Zahájení příjmu žádostí: Technologické investice v lesním hospodářství

Dotace 50 % na technologické investice v lesním hospodářství.

Zobrazit výzvu
30. 04. 2024
Zahájení příjmu žádostí: Technologie snižující emise GHG a NH3

Dotace pro zemědělské podnikatele až 60 % na pořízení technologií ke snížení emisí GHG a NH3.

Zobrazit výzvu
Květen 2024
21. 05. 2024
Ukončení příjmu žádostí: Investice do nezemědělských činností

Dotace až 60 % na investice do staveb a technologií souvisejících s diverzifikací.

Zobrazit výzvu
21. 05. 2024
Ukončení příjmu žádostí: Technologie snižující emise GHG a NH3

Dotace pro zemědělské podnikatele až 60 % na pořízení technologií ke snížení emisí GHG a NH3.

Zobrazit výzvu
25. 05. 2024
Ukončení příjmu žádostí: Technologické investice v lesním hospodářství

Dotace 50 % na technologické investice v lesním hospodářství.

Zobrazit výzvu
31. 05. 2024
Ukončení příjmu žádostí: ENERG - Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

Dotace pro Prahu na zlepšení energetické účinnosti v podnikání.

Zobrazit výzvu
Červen 2024
28. 06. 2024
Ukončení příjmu žádostí: Udržitelné hospodaření s vodou

Dotace pro malé, střední a velké podniky na zavádění opatření pro úsporu spotřeby vody.

Zobrazit výzvu
30. 06. 2024
Ukončení příjmu žádostí: Digitální podnik

Dotace pro malé a střední firmy na investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Zobrazit výzvu
Odesílání...