Kalendář

Září 2023
04. 09. 2023
Zahájení příjmu žádostí: Udržitelné hospodaření s vodou

Dotace pro malé, střední a velké podniky na zavádění opatření pro úsporu spotřeby vody.

Zobrazit výzvu
04. 09. 2023
Zahájení příjmu žádostí: Oběhové hospodářství

Dotace pro malé a střední podniky na zavádění nových technologií, které přispívají k rozvoji oběhového hospodářství (výroba polotvarů z druhotných surovin, zvýšení recyklovatelnosti...).

Zobrazit výzvu
06. 09. 2023
Zahájení příjmu žádostí: Obnovitelné zdroje energie - vtláčení biometanu

Dotace pro malé, střední a velké podniky na transformaci stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a na výstavbu nových výroben biometanu. 

Zobrazit výzvu
06. 09. 2023
Zahájení příjmu žádostí: THÉTA 2

Dotace až 90 % pro firmy a výzkumné organizace na výzkum, vývoj a inovace v oblasti energetiky. Financujte výzkum ve veřejném zájmu či přípravu technologií a technologických řešení.

Zobrazit výzvu
06. 09. 2023
Zahájení příjmu žádostí: Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny

Dotace pro malé, střední i velké podniky na stavbu a modernizaci malých vodních elektráren.

Zobrazit výzvu
12. 09. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Inovace při zpracování zemědělských produktů

Dotace na inovace při zpracování zemědělských produktů.

Zobrazit výzvu
12. 09. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Investice do zemědělských podniků

Dotace na investice do zemědělských podniků.

Zobrazit výzvu
12. 09. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Podpora operačních skupin a projektů EIP

Dotace směrem k podpoře operačních skupin a projektů EIP (evropské inovační partnerství).

Zobrazit výzvu
12. 09. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Zahájení činnosti mladého zemědělce

Dotace na zahájení činnosti mladého zemědělce.

Zobrazit výzvu
12. 09. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Investice do zpracování zemědělských produktů

Dotace na investice do zpracování zemědělských produktů.

Zobrazit výzvu
13. 09. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Prostředí pro život

Dotační příležitost pro výzkumné organizace i podniky v oblasti výzkumu a inovací. Financujte operativní výzkum, tvorbu ekoinovací a environmentálních technologií. Získejte podporu až 85 %.

Zobrazit výzvu
Ukončení příjmu žádostí: RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Dotace  až 50 % pro podnikatele v celém Česku na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp.

Zobrazit výzvu
Ukončení příjmu žádostí: RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Dotace  až 50 % pro podnikatele v celém Česku na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp.

Zobrazit výzvu
Ukončení příjmu žádostí: Technologie - Průmysl 4.0

Dotace 35-45 % pro malé a střední firmy na pořízení nových technologických zařízení a vybavení se zaměřením na Průmysl 4.0.

Zobrazit výzvu
25. 09. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Potenciál

Dotace 20-70 % podnikatele na rozvoj či založení center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Zobrazit výzvu
30. 09. 2023
Zahájení příjmu žádostí: Obnovitelné zdroje energie

Dotace pro malé a střední podniky na zavádění obnovitelných zdrojů energie (OZE). Z programu lze financovat výstavbu solárních, větrných, malých vodních elektráren a tepelných čerpadel.

Zobrazit výzvu
30. 09. 2023
Zahájení příjmu žádostí: Obnovitelné zdroje energie

Dotace pro malé a střední podniky na zavádění obnovitelných zdrojů energie (OZE). Z programu lze financovat výstavbu solárních, větrných, malých vodních elektráren a tepelných čerpadel.

Zobrazit výzvu
Říjen 2023
25. 10. 2023
Ukončení příjmu žádostí: THÉTA 2

Dotace až 90 % pro firmy a výzkumné organizace na výzkum, vývoj a inovace v oblasti energetiky. Financujte výzkum ve veřejném zájmu či přípravu technologií a technologických řešení.

Zobrazit výzvu
30. 10. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Marketing

Dotace 50 % pro malé a střední firmy na účast na výstavách a veletrzích v zahraničí.

Zobrazit výzvu
31. 10. 2023
Ukončení příjmu žádostí: ENERG - Zlepšení energetické účinnosti v podnikání
Dotace na zlepšení energetické účinnosti v podnikání.
Zobrazit výzvu
Listopad 2023
02. 11. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Digitální podnik - Virtuální podnik

Dotace 30-40 % pro malé a střední podniky na digitální transformaci firmy, pořízení logistických technologií, zlepšení kybernetické bezpečnosti a mnohého dalšího. 

Zobrazit výzvu
Prosinec 2023
29. 12. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Spolupráce škol a firem

Dotace až 70 % pro malé a střední podniky na zavedení praktického vyučování ve firmě. Podporu lze využít nejen na nákup strojů, nábytku, HW/SW a lektory.

Zobrazit výzvu
31. 12. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Multimodální osobní doprava

Dotace nejen pro obce a kraje na rozvoj multimodální osobní dopravy.

Zobrazit výzvu
31. 12. 2023
Zahájení příjmu žádostí: RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Dotace  až 50 % pro podnikatele v celém Česku na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp.

Zobrazit výzvu
31. 12. 2023
Zahájení příjmu žádostí: RES+ - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Dotace  až 50 % pro podnikatele v celém Česku na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp.

Zobrazit výzvu
31. 12. 2023
Zahájení příjmu žádostí: Technologie - Průmysl 4.0

Dotace 35-45 % pro malé a střední firmy na pořízení nových technologických zařízení a vybavení se zaměřením na Průmysl 4.0.

Zobrazit výzvu
31. 12. 2023
Ukončení příjmu žádostí: Zdroje pitné vody
Dotace 70 % pro obce na realizaci či regeneraci stávajících zdrojů energie a instalaci nezbytné technologie. 
Zobrazit výzvu
Odesílání...