Kalendář

Leden 2022
03. 01. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Dotace na zlepšení kvality prostředí v sídlech
Dotace až 60 % na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.
Zobrazit výzvu
12. 01. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Dotace na hospodaření s vodou v obcích
Dotace až 100 % nejen pro obce a kraje na hospodaření s vodou. 
Zobrazit výzvu
14. 01. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Dotace HEAT - Malé projekty
Dotace až 80 % pro vlastníky soustav pro zásobování tepelnou energií (teplárny).
Zobrazit výzvu
31. 01. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Dotace na výtahy
Dotace 50 % na pořízení nového výtahu a vybudování bezbariérového vstupu. 
Zobrazit výzvu
31. 01. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Elektromobilita pro podnikatele
Dotace pro podnikatele na nákup elektrických vozidel pro podnikatelské účely.
Zobrazit výzvu
31. 01. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Dotace ENERG ETS: Modernizace zdrojů - Malé projekty

Dotace až 80 % na modernizaci zařízení na výrobu energie, realizaci vodíkových aplikací či například zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií.

Zobrazit výzvu
31. 01. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Podpora transformace vysokých škol
Dotační příležitost pro vysoké školy na digitalizaci vzdělávací činnosti, blended learning či například upskilling.
Zobrazit výzvu
31. 01. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Dotace na povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami
Dotace až 95 % na aktivity přispívající ke zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. 
Zobrazit výzvu
31. 01. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Dotace na rozvoj a modernizaci infrastruktury sociální péče
Dotace pro kraje, či obce na rozvoj infrastruktury pro sociální služby.
Zobrazit výzvu
31. 01. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Dotace na rozvoj a modernizaci infrastruktury sociální péče
Dotace pro kraje, či obce na rozvoj infrastruktury pro sociální služby.
Zobrazit výzvu
31. 01. 2022
Zahájení příjmu žádostí: TREND - Technologičtí lídři
Dotace až 70 % na projekty v oblasti výrobních, digitálních či kybernetických technologií. 
Zobrazit výzvu
31. 01. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů
Dotace až 50 % na instalaci fotovoltaických zdrojů na podnikových budovách. 
Zobrazit výzvu
31. 01. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Zvýšení kapacity zařízení péče o děti
Dotace pro obce a jimi zřizované organizace na výstavbu a rekonstrukci prostor zařízení péče o děti.
Zobrazit výzvu
Únor 2022
01. 02. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Dotace - oběhové hospodářství účinně využívající zdroje
Dotace na podporu přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje pro malé, střední i velké podniky.
Zobrazit výzvu
01. 02. 2022
Zahájení příjmu žádostí: Dotace na úsporu vody v průmyslu
Dotace na úsporu vody v průmyslu pro malé, střední i velké podniky.
Zobrazit výzvu
16. 02. 2022
Ukončení příjmu žádostí: TREND - Technologičtí lídři
Dotace až 70 % na projekty v oblasti výrobních, digitálních či kybernetických technologií. 
Zobrazit výzvu
28. 02. 2022
Ukončení příjmu žádostí: RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp
Dotace na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp.
Zobrazit výzvu
Březen 2022
31. 03. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Dotace na akční plánování v území
Dotace až 100 % na akční plánování v území.
Zobrazit výzvu
31. 03. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Podpora transformace vysokých škol
Dotační příležitost pro vysoké školy na digitalizaci vzdělávací činnosti, blended learning či například upskilling.
Zobrazit výzvu
31. 03. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Zvýšení kapacity zařízení péče o děti
Dotace pro obce a jimi zřizované organizace na výstavbu a rekonstrukci prostor zařízení péče o děti.
Zobrazit výzvu
Květen 2022
31. 05. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Dotace na asistenční vouchery hl. m. Prahy

Asistenční vouchery na podporu inovačních projektů v Praze. 

Zobrazit výzvu
31. 05. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Dotace na výtahy
Dotace 50 % na pořízení nového výtahu a vybudování bezbariérového vstupu. 
Zobrazit výzvu
31. 05. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Elektromobilita pro podnikatele
Dotace pro podnikatele na nákup elektrických vozidel pro podnikatelské účely.
Zobrazit výzvu
31. 05. 2022
Ukončení příjmu žádostí: Výstavba nových fotovoltaických zdrojů
Dotace až 50 % na instalaci fotovoltaických zdrojů na podnikových budovách. 
Zobrazit výzvu
Odesílání...