Czech Rise Up 3.0

Dotace pro malé a střední podniky až 85 % na externě nakupované služby poradců, expertů a znalců v oblasti digitalizace.

Uzavřeno
Czech Rise Up: Dotace na digitalizaci

Z dotačního titulu lze financovat:

Nákup služeb poradců, expertů a znalců v oblasti digitalizace. Služby se musí zaměřovat na identifikaci procesů (screening), jejich zhodnocení a návrhy způsobů řešení (nastavení/design) vedoucí k digitální transformaci podniků, která povede ke zvýšení jejich odolnosti vůči následkům krize způsobené epidemií COVID-19, ale také jejich připravenosti čelit v budoucnosti dalším negativním jevům. Služby musí zahrnovat i zhodnocení dopadů a nákladů podniků a doporučení postupů zavádění digitálních inovací.

Nakupované služby se musí zaměřovat na následující oblasti:

 • nákup a prodej,
 • marketing a péče o zákazníky,
 • kybernetická bezpečnost,
 • projektové a procesní řízení,
 • výroba a technologie,
 • finance (účetnictví a controlling),
 • logistika,
 • komunikace a vzdělávání zaměstnanců,
 • datová integrace a analýza.

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

Náklady na externě nakupované služby poradců, expertů a znalců v oblasti digitalizace.

Výše podpory:

 • Míra podpory je stanovena na 85 % bez ohledu na velikost podniku.
 • Minimální výše dotace je 50 000 Kč a maximální výše dotace je ve výši 200 tis. EUR, případně do výše zbývající částky tohoto limitu pro žádající IČ.

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

Kontakt

Základní informace

Do 31. 3. 2023

příjem žádostí

Externě nakupované služby poradců, expertů a znalců

na co lze čerpat

85 %, max. 200 tis. EUR

kolik může projekt získat

Malé a střední podniky

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace pro malé a střední podniky až 85 % na externě nakupované služby poradců, expertů a znalců v oblasti digitalizace.
Odesílání...