GAMA 2

Dotace až 1 mil. Kč na projekty malých a středních firem vedoucí ke komercializaci inovačních řešení či ověření technologické a ekonomické životaschopnosti průmyslové inovace.

Uzavřeno
Dotace TA ČR: GAMA 2

Z dotačního titulu lze financovat:

Výzva je zaměřená na podporu komercionalizace průmyslových inovačních řešení, růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů. Dále se věnuje také podpoře oveření výstupů či výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a jejich následnému komerčnímu využití.

Každý projekt musí vést k vytvoření studie proveditelnosti. V každém návrhu projektu proto musí být zvolen minimálně jeden hlavní výsledek/výstup druhu O (ostatní výsledek ve formě studie proveditelnosti).

Samotný produkt či služba by zároveň měla být uplatnitelná nejen v českém protředí, ale i v mezinárodním prostředí. 

Způsobilými výdaji jsou:

  • osobní náklady
  • náklady na subdodávky
  • ostatní přímé náklady
  • nepřímé náklady – lze je vykazovat metodou “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce. 

Pozor, mezi způsobilé kategorie nepatří náklady na investice.

Kolik můžete získat?

Malý podnik

  • Průmyslový výzkum – 70 %
  • Experimentální vývoj – 45 %

Střední podnik 

  • Průmyslový výzkum – 60 %
  •  Experimentální vývoj – 35 %

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka.

Kontakt

Základní informace

do 21. 7. 2021

příjem žádostí

studie proveditelnosti

na co lze čerpat

malé a střední podniky

kdo může čerpat

55 %, max. 1 mil. kč

kolik může projekt získat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace až 1 mil. Kč na projekty malých a středních firem vedoucí ke komercializaci inovačních řešení či ověření technologické a ekonomické životaschopnosti průmyslové inovace.
Odesílání...