ENERGov - Energetické úspory památkově chráněných budov

Dotace na zavádění úsporných opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru. Snižujte energetickou náročnost, spořte energii a využívejte obnovitelné zdroje.

Uzavřeno
ENERGov - Energetické úspory památkově chráněných budov

Z dotačního titulu lze financovat:

Ve výzvě budou podpořena úsporná opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru, která povedou ke snížení energetické náročnosti, úspoře energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie.

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov.
 • Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov (tj. modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů).
 • Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod).
 • Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 

Podporované aktivity musí být realizovány na památkově chráněných či architektonicky cenných budovách.

Výše podpory: 

 • Výše dotace je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření podle stupně rozsahu renovace budovy
 • Na výzku je aktuálně alokovány 2 mld. Kč

Žadatelé:

 • Městské části hlavního města Prahy
 • Obce a dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Organizační složky státu
 • Veřejné instituce a výzkumné organizace
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Státní podniky a státní organizace
 • Národní podnik
 • Obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka

Kontakt

Základní informace

Do 29. 2. 2024

příjem žádostí

Zavádění úsporných opatření

na co lze čerpat

MČ, obce, kraje...

kdo může čerpat

Nevíte si rady s výběrem dotací?

Neváhejte se na nás obrátit. My Vám poradíme.

Dotace na zavádění úsporných opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru. Snižujte energetickou náročnost, spořte energii a využívejte obnovitelné zdroje.
Odesílání...